¿Por qué Hermanos Mariño?

ųPor qué en madera?

Porque é un material nobre, ecolóxico, renovable, biodegradable e inesgotable se facemos uso dunha xestión forestal sostible.
Porque un consumo responsable da madeira axuda a reducir as emisións de dióxido de carbono: un metro cúbico de madeira mantén fixada no seu interior 1 tonelada de CO2 atmosférico.
Porque a madeira é un dos elementos de construcción máis antigos do mundo. Como por exemplo, a vila de Biskupin (Polonia) construida na súa totalidade en madeira no ano 800 A.C. e habitado aínda nos nosos tempos.
A diferencia dotros materiais, a madeira, para a súa producción, non necesita de enerxía fósil, senón que emprega enerxía solar para medrar.
Porque ten unha gran resistencia. Por exemplo, ó lume: consumíndose moi a modo de xeito constante a razón de 06 mm por segundo y sen riscos de deformacións, o que fai máis sinxelo o control do incendio. Asegurando moito máis tempo para a evacuación e a extinción, ademáis de non producir gases tóxicos na combustión.
Porque ten unha incomparable textura, elegancia e beleza.
Porque é un excelente illante térmico, un magnífico corrector acústico e un bo illante eléctrico.
Porque o uso da madeira fomenta as plantacións forestais e a selvicultura produtiva incrementa a superficie boscosa e o emprego rural.
Porque é reciclable nun 100% sen producir ningún efecto negativo para o medio ambiente.
Porque é un material saúdable, tanto para os traballadores como para os usuarios.
Porque os residuos do proceso produtivo son mínimos comparables co resto de materiais.
Porque a enerxía consumida no proceso de fabricación é mínima comparada tamén co resto de materiaies.

EN DEFINITIVA, NINGÚN OUTRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN COMA A MADEIRA PODE SER OBTIDO E USADO CON TAN POUCO CUSTO ENERXÉTICO E PRODUCIDO SEN PREXUDICAR Ó MEDIO AMBIENTE.

Cifras de los costes de producción de materiales de construccion