¿Por qué Hermanos Mariño?

ųPor qué en madera?

A experiencia e profesionalidade das persoas que formamos Irmáns Mariño permitenos ofrecer a tódolos nosos clientes un Servizo de Calidade Certificada (CE), ademais de estar presente no REA, (Rexistro de empresas no sector da construcción) que ten como obxetivo acreditar que as empresas que traballan no sector da construcción cumpren cos requisitos de capacidade e de calidade na prevención de riscos laborais, sendo indispensable para unha empresa que desexe ser contratada ou subcontratada para traballos nunha obra de construcción.
O motivo de todo isto son os nosos clientes, que esixen produtos da máxima calidade.
Esta é a razón pola que Irmáns Mariño fai unha aposta clara pola innovación constante e a calidade na totalidade dos seus produtos e servizos.